Ing. Jan Štejfa je fyzická osoba, která se věnuje poradenské činnosti v oblasti životního prostředí pro podnikatele. Cílem Ing. Jana Štejfy je vytváření portfolia spokojených klientů, kteří se na něj dlouhodobě s důvěrou obracejí. Ing. Jan Štejfa se věnuje poskytování různých služeb pro různé skupiny klientů:

průmyslové podniky a podniky služeb:

odborné a poradenské organizace:

Environmentální politika

Aby se stal spolehlivým partnerem v oblasti ochrany životního prostředí, Ing. Jan Štejfa zavedl systém environmentálního managementu a je pro svou činnost "Poradenství v oblasti životního prostředí" držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 / EN ISO 14001:2004.
Certifikát vystavila v červnu 2007 CertEQ International s.r.o.

Živnostenský
list
Vysokoškolský
diplom
Stručná nabídka
služeb
Odborný životopis Certifikát manažer čistší produkce Certifikát Manažer EMS Certifikát ISO 14001 Jmenování vedoucím prac. sk. k E&CM Osvědčení
k e-learningu
Osvědčení školení int. auditorů Osvědčení workshop konzultantů Ostatní certifikáty